Kontakt
Adresa: Bana Josipa Jelačića 2/A, Mačkovec, 40000 Čakovec
Telefon/telefax: +385 40 395 856
Email: info@strnad-holding.hr

Ovlaštena osoba: Anton Strnad
GSM: +385 91 600 7003
E-mail: anton@strnad-holding.hr
+385 40 395 856